سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یحیی سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

کشور ما ایران به عنوان دهمین کشور جهان از نظر جاذبه های تاریخی و فرهنگی شناخته شده است و ع لاوه بر این از نظر جاذبه های طبیعی، مذهبی، درمانی، آموزشی و غیره جذابیت های بسیاری برای گردشگران گوناگون دارد. یکی از فضاهایی که در کشورهای مختلف مورد بازدید گردشگران قرار دارد، فضای شهری است، چون شهرها جایگاه اصلی تمدنهای مختلف بشری است و بخاطر اینکه خدمات و تسهیلات ویژه ای را برای بازدیدکنندگان ارائه می دهند، همواره از پربیننده ترین و پرجاذبه ترین مکانهای توریستی با انگیزه های مختلف می باشند. میراث فرهنگی مهمترین بخش صنعت گردشگری به عنوان منابعی پویا و چندکارکردی و تبلوری از تمدن و فرهنگ تاریخی ملت ها، که مؤلفه های گوناگون فرهنگی، تاریخی و اخلاقی دارد، برای گردشگران گوناگون به ارث گذاشته شده است. روش تحقیق در این پژوهش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و تحلیل نمونه های موردی می باشد. هدف از این پژوهش برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری، شناسایی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری شهری و تدوین سیاست ها و روش نگهداری ظرفیت منابع گردشگری و استفاده از آنهاست که در راستای تأمین نیازهای فراغتی عامل شهروندان یافته های در ضمن این مطالعه می تواند در برنامه ریزی و سایر چالش ها موجود در صنعت گردشگری کشورمان استفاده شود.