سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا بهروش – کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
طاهره خزایی – کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از مقوله های مهم و بنیادی درزندگی شهری توجه به مدیریت پسماندها می باشد با گسترش روند شهرنشینی دردنیای امروز و نیز متنوع و پیچیده شدن سبک مصرف شهروندان با روشهای گذشته و سنتی امکان رفع مشکل پسماندهای شهری وجود ندارد نکته جالب توجه این است که پسماند که به ظاهر زباله و آشغال محسوب میشود منبعی برای کسب درآمد و تولید مواد جدید به حساب می آیند و ازسوی دیگر عدم توجه به این موضوع موجب آلودگی محیط زیست و شیوع انواع بیماریها خواهد شد درحال حاضر افزایش بیش از حد جمعیت و کمبود امکان دفع بهداشتی زباله و بازتاب آلودگی ها و بیماریهای منتقله از زباله ها سبب گردیده که علاوه برتوسعه علم زباله مردم و مسئولین نیز این مساله را هرچه بیشتر مورد توجه قرار دهند لذا وضعیت تولید ذخیره سازی جمع آوری و انتقال پردازش بازیافت ودفع زباله های شهری شهرستان بیرچند مورد بررسی قرار گرفت سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدید ها استراتژی هایی با توجه به قوت و وضعف های موجود برای استفده از فرصت ها و غلبه برتهدید های محیط بیرون تدوین و به ترتیب اولویت طبقه بندی شد.