سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره سادات مجتهد زاده –
نعمت اله جعفر زاده حقیقتی فرد –

چکیده:

در این تحقیق، واحد آروماتیک واقع در پتروشیمی بندر امام از لحاظ مدیریت زیست محیطی آلاینده های هوا و پسماندها مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناخت فرآیند تولید و منابع انتشار آلاینده ها در واحد مذکور نقاط نمونه برداری مشخص شد وطی ۴ ماه نمونه برداری مستمر میزان انتشار آلاینده های هوا تعیین شدند.
میزان آلاینده های اتمسفری (SO2, NOX, CO) ثبت شده در واحد مورد مطالعه حاکی از آن است که این پارامترها در محدوده مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرند. از دیگر مشکلات هوا در این واحد می توان به وجود بخارات هیدروکربنی در سطح واحد نیز اشاره نمود که با توجه به خطرناک بودن محصول این واحد (بنزن) باید مورد بررسی دقیقی قرار گیرد.
در بررسی پسماندها در واحد مذکور ۱۳ مورد ماده زائده شناسایی شده که ۷ مورد آنها خطرناک بوده و ۹۹% از کل زائدات را به خود اختصاص داده است. قسمت اعظم زایدات خطرناک این واحد در گروه C طبقه بندی یونپ جای دارد.