سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعیمه حکمت نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست، مدیریت محیط زیست، دانشگاه

چکیده:

از آنجا که عمده بودجه مدیریت پسماندهای جامد صرف هزینه های جمع آوری و حمل این گونه پسماندها می گردد، و از سویی دیگر همسو با سیاستهای کلان شهرداری و به منظور بهینه سازی سیستم مدیریت مواد زائد، و در ابتدا شهرستان یزد به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب گردید و سپس با استفاده از نرم افزار WAGS کلیه بودجه مورد نیازشهرستان یزد در طی ۱۵ سال آتی اعم از سرمایه مورد نیاز برای تامین ماشین آلات، سرمایه مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات، سرمایه مورد نیاز برای تامین هزینه های پرسنلی و… محاسبه گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین هزینه های جمع آوری زباله به بخش پرسنلی تعلق دارد و بطور کلی درصد هزینه ها به شرح زیر می باشد هزینه های پرسنلی ۵۰/۹۵ ، سرمایه تامین ماشین آلات ۳۹/۶۲% ،هزینه تعمیرات ۴/۹۳% ، هزینه تامین سوخت ۲/۶۵% ، و هزینه بخش سایر ۱/۸۲%،می باشد.همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که کل هزینه های جمع آوری معادل ۱۷۶۷۰۰ میلیون ریال می باشد که تا سال ۱۴۰۰ نیاز به ۱۵۱۴۹۷ میلیون ریال سرمایه گذاری اضافی می باشد.در حال حاضر هزینه جمع آوری و حمل به محل دفن به ازاء یک کیلوگرم زباله ۲۶۰ریال می باشد البته شایان ذکر است که این عدد در برگیرنده کلیه هزینه های پرسنلی، ماشین آلات جمع آوری، سوخت،تعمیرات می باشد.که در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۰ ریال به ازاء یک کیلوگرم خواهد رسید.نهایتا هزینه جمع آوری هر خانوار معادل ۶۷۵۷۰ریال در طول سال جمع بندی می گردد.