سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا خبری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دان
سیما فاخران – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید سودایی زاده – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

به طور کلی نقش زیست محیطی زنان در تاریخ نادیده گرفته شده و فعالیت های زیست محیطی آنها از نگاه تاریخ پنهان مانده است. با این حال در بررسی مشکلات زیست محیطی اخیر، نگرانی زنان در هر سطحی از اجتماع مشخص بوده و این قشر از جامعه سعی نموده که اقدامات مفیدی را جهت رفع مشکلات زیست محیطی انجام دهد. اکثر دیدگاه ها در مورد نقش زنان در حفاظت از محیط زیست شامل آموزش به فرزندان در خانواده و فعالیت های خیلی ساده بوده، در حالی که مدیریت کارآمد زنان در فعالیتهای زیست محیطی کاملا مشهود می باشد. با توجه به پیشرفت قابل توجه زنان در علوم زیست محیطی طبیعتا در آینده شاهد افزایش مشارکت و مدیریت زنان در زمینه محیط زیست خواهیم بود. در این مقاله به تاریخچه ای از فعالیت های زنان در این زمینه و معرفی نهضتهای زیست محیطی مهم و چهره های مشهور زنان محیط زیست از جمله راشل کارسون پرداخته و با جمع آوری آماری از تعداد دانشجویان دختر از دانشکده های مادر محیط زیست ایران مشارکت زنان را در علوم زیست محیطی بررسی میکنیم. نتایج حاکی از آن است که با افزایش میزان حضور بانوان در مراکز دانشگاهی و علمی نقش آنان در آموزش محیط زیست، علاوه بر محیط خانواده، به محیط های علمی و آموزشی نیز گسترش یافته و در سطح وسیعتری قرار گرفته است.