سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

غدیر مهدوی – هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی،دانشکده بیمه اکو
مرتضی بسطامی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دانشگاه ک
صفورا زارعی – کارشناس ارشد علوم اکچوئرال،دانشکده بیمه اکو

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی امکان سنجی ارائه پوشش بیمه زلزله به مالکین واحدهای مسکونی یکی از فاکتورهای موثر بر میزان تقاضا برای خرید بیمه زلزله در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر حاصل بررسی ۸۰۰ پرسشنامه که در میان مالکین واحد های مسکونی در اواخر سال ۱۳۸۹ توزیع شده است می باشد که از طریق دو مرحله نمونه گیری به روش طبقه بندی بدست آمده است. ما در این مطالعه ابتدا میزان مطلوبیت مورد انتظارافراد را برای خرید بیمه زلزله در دو حالت تقاضای بیمه و عدم تقاضای بیمه مورد بررسی قرار داده و پس از آن بطور تجربی تاثیر ریسک گریزی افراد را در دو حالت مختلف بر میزان مطلوبیت افراد برای خرید بیمه زلزله بررسی میکنیم. حالت اول زمانی است که نرخ بیمه یکسانی برای همه افراد تعیین می شود و حالت دیگر زمانی است که حق بیمه ای عادلانه و با در نظر گرفتن جنس و نوع بنا برای آنها در نظر گرفته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان مطلوبیت مالکین مسکن برای خرید بیمه زلزله بیش ازمطلوبیت آنها در حالتی است که بیمه نمی باشند. میزان رضایتمندی افراد برای خرید بیمه زلزله به سطح ریسک گریزی آنها بستگی دارد. در واقع ارتباط بین ریسک گریزی و تمایل افراد برای خرید بیمه با توجه به درجه ریسک گریزی آنها متفاوت است.