سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسحق شیرین کام – دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی،کرج. دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
امید سهرابی – کارشناس ارشدمدیریت آموزشی پیام نور
صدیقه فهیمی – کارشناس آموزش ،اداره اموزش وپرورش میناب
مریم فهیمی –

چکیده:

رسانه ها به دلیل اهمیت و جایگاهی که در تنویر افکارعمومی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش در قالب خانواده ها دارند، ازمهمترین عوامل توسعه فرهنگی و نشانه های پویایی هر جامعه ای به شمار می روند دراین نوشتار سعی شده است به بررسی مدیریت رسانه وسواد رسانه ای درخانواده پرداخته شود.از روش توصیفی وجستجوی منابع بصورت کتابخانه ای به گرداوری اطلاعات موردنظر پرداخته شدهاست. نتایج حاصل از مطالعه نشان دادکه یکی از عوامل تهدید کننده بنیان خانواده ،استفاده نادرست از رسانه های جمعی به ویژه برنامه های نامناسب رسانه های غربی است. علت عمده این موضوع ریشه در در بی اطلاعی و عدم آگاهی خانواده ها از اثرات تخریبی ماهواره ها داردبنابراین اگر مردم با اثرات نامطلوب ماهواره آشنا شوند خود در خط مقدم مقابله با این ابزار قدرتمند تهاجم فرهنگی قرار خواهند گرفت.متولیان فرهنگ در سطح کشور باید تلاش کنند سواد رسانه ای مردم را در زمینه اثرات تخریبی ماهواره ها ارتقا دهند، تا زمانی که استفاده از ماهواره نشانه تمدن و فرهنگ تلقی شود به طور یقین تشدید فعالیت های نظارتی هم نخواهد توانست مانع مردم برای استفاده از ماهواره شود. افزایش آگاهی مردم و ارتقای سواد رسانه ای آنها در خصوص ماهواره ها یکی از راهکارهای کلیدی و بنیادی در زمینه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.