سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امان اله زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط
منیره مجلسی – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پوریا دروار – ارشد آلودگی محیط زیست
فیاض مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

درحال حاضر درایران ۸۰% کل مخارج مدیریت زباله مربوط به جمعآوری زباله است که ۶۰% از آن صرف حقوق و دستمزد کارگران میشود اهمیت این موضوع از آن جهت است که بهبود اندکیدرعملیات جمع آوری می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در صرفه جویی هزینه های کل داشته باشد مکان مورد مطالعه منطقه ۱ شهرداری بندرعباس می باشد که جمعیت آن ۱۱۱۵۷۳ نفر وسعت آن ۲۳۷۱ هکتار و از ۳ ناحیه و ۱۱ محله تشکیل شده است هدف ازاین مطالعه بررسی مدیریت حمل و نقل و جمع آوری زباله های منطقه ۱ شهرداری بندرعباس در ۱۵ سال آینده می باشد به منظور ارایه پیشنهاد جهت بهبود مدیریتجمع آوری و حمل و نقل مواد زائد منطقه شهرداری بندرعباس از نرم افزار WAGS استفاده شد که این نرم افزار دارای ۴۰ متغیر اصلی و ۱۶ پیش فرض می باشد. نتایج تحقیق نشان دادکه برای مدیریت جمع آوری و انتقال زباله منطقه ۱ شهر بندرعباس در ۱۵ سال آینده نیاز به ۳۵ میلیارد تومان می باشد بطور متوسط در ۱۵ سال آینده هزینه جمع آوری مواد زائد به ازای هرخانوار درسال ۷۳۸۰۶/۱ تومان و به ازای هرکیلوگرم زباله سالیانه ۶۰/۶۷ محاسبه گردیده است. با مقایسه مطالعات با تحقیق به عمل آمده نشان داده م یشود که سیستم جمع آوری مواد زائد درشهر بندرعباس سنتی و فاقد کارایی می باشد که این امر باعث بالا رفتن هزینه جمع آوری شده و نیاز به اصلاح بازدهی سیستمهایمدیریت مواد زائد خدمات شهری وجوددارد.