سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جلیل زاده – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدحسن محمودیان – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
حسن ایزانلو – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
زینب یاوری – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده:

در این پژوهش وضعیت موجود جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل، و دفع نهایی زباله های پزشکی در سطح استان آذربایجان غربی مورد توجه واقع شده است. این بررسی در بیش از ۱۶ درصد از مراکز پزشکی سطح استان انجام شد. از بین مراکز مورد مطالعه ۴۶ درصد مشتمل بر بیمارستانها، ۱۲ درصد مراکز بهداشتی درمانی و ۱۶ درصد شامل مطب پزشکان بودنده اند.که بیش از ۷۵ درصد از واحدهای مورد پژوهش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و بقیه بیمارستانهای غیر دانشگاهی بوده است. در این بررسی نرخ سرانه زباله در بیمارستانهای دانشگاهی حدود ۱/۹ و غیر دانشگاهی حدود ۱/۷ کیلوگرم به ازای هر تخت فعال در شبانه روز مشخص شد. و میزان آن برای کل بیمارستانهای مورد مطالعه ۱/۸۳ کیلوگرم به ازای هر تخت در شبانه روز بدست آمده است. در مراکز مورد مطالعه حدود ۳۰۳۷ کیلوگرم زباله در هر شبانه روز تولید می شود که شامل ۳۱/۵ درصد زباله خطرناک، ۶۲ درصد معمولی، ۴/۵ درصد نوک تیز و برنده، ۲ درصد زباله پاتولوژیک و مقادیر ناچیزی زباله شیمیایی دارویی می باشد. در بیشتر بیمارستانهای مورد مطالعه ( ۸۳/۳ درصد ) زباله ها بوسیله دست (کیسه زباله) جمع آوری می شد و مدت زمان نگهداری زباله عفونی در جایگاه موقت نگهداری زباله در ۵۸/۳ درصد از بیمارستانها کمتر از ۲۴ ساعت است. و در ۵۰ درصد از واحدهای مورد مطالعه وسیله حمل و نقل زباله، وانت روباز غیر استاندارد می باشد. تنها در ۳۳/۳ درصد از واحدها زباله های عفونی عمل بی خطر سازی انجام می شود و در بقیه بیمارستانها، زباله های خطرناک به همراه زباله های خانگی دفع می گردد.