سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادیا قشلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
علی بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

موضوع مورد بررسی در این تحقیق مدیریت انرژی در بافت مسکونی بر اساس گونه شناسی خانه های منطقه علی اباد می باشد. به دلیل عدم بررسی نحوه شکل گیری خانه ها در زمینه مدیریت انرژی لازم است مطالعات بیشتری روی این موضوع صورت گیرد. با توجه به بحران انرژی و کاهش شدید منابع سوختی استفاده بهینه از نیروهای طبیعی در جهت تامین انرژی مورد نیاز بوده و هدف این تحقیق گونه شناسی انواع بناهای مسکونی این ناحیه و تاثیر نحوه شکل گیری این هانه ها در مدیریت انرژی می باشد. خصوصیات اقلیمی این منطقه که چه تاثیری در شکل گیری فضای مسکونی این شهر داشته است و اینکه این خانه ها به صورت ذاتی دارای مدیریت انرژی هستند در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی این مطالب متکی بر روش توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری مطالب به صورت اسنادی و میدانی می باشد. واحدهای مسکونی در این منطقه به صورت چشم گیر تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار داشته است. خانه های مسکونی این منطقه دورن گرا و ترکیب حجمی منسجم و دارای تیپ بندی متفاوت و جهت گیری خانه ها شمال غربی = جنوب شرقی می باشد که همه این موارد در مدیریت انرژی نقش به سزایی دارند.