سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد ماهشهر
مهوش حسنکی ویسی –

چکیده:

بسیاری از موقعیت های درزندگی روزانه و کار برای سلامتی انسان خطرناک اند در بیشتر کشورها توسعه یافته بیماریهای ماهیچه ای استخوانی عمدتا کمردرد و بیماریهای روحی مثل بیماریهای ناشی از فشارهای عصبی مهمترین عوامل غیبتهای ناشی از بیماری و ازکارافتادگی شغلی هستند قسمتی ازاین عوامل را می توان بطراحی نامناسب تجهیزات سیستمهای فنی و مشاغل مربوط دانست ارگونومی با توجه به توانایی جسمی و روانی و همچنین محدودیت های انسانی از پدید امدن محیط کار یا شرایط زندگی ناامن ناسالم ناراحت و یا غیرمفید جلوگیری می کند هدف ارگونومی طراحی وسایل سیستمهای فنی و وظایف برای افزیاش و بهبود ایمنی بهداشت و و سلامتی و راحتی کارایی انسانی است. در طراحی سیستمهای پیچیده فنی مهندسی مانند تاسیسات نفتی و تولید تاسیسات انرژی هسته ای و … ارگونومی یکی از عوامل مههم طراحی برای کاهش خطاهای انسانی است بعضی از اطلاعات دانش ارگونومی بصورت معیار رسمی درآمده و اهداف آنهاتشویق به کارکرد ارگونومی است این مقاله با ارایه یک تاریخچه خلاصه از نحوه تشکیل فعالیت های ارگونومیک به معرفی ارگونومیست پرداخته است همچنین به بررسی ارگونومیکی شرایط و عوامل ۴ گانه فیزیکی محیط کار ارتعاش، روشنایی، صدا و شرایط جوی به معرفی راهکارهایی برای مدیریت این عوامل براساس اصول مدیریت ارگونومیک درمحیط کار می پردازد تا گامی موثر در جهت کاهش خسارتها و حوادث ناشی از خطای انسانی در محیط کار برداشته شود.