سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر حسین انضباطی – کارشناس ارشد صنایع، عضو هیئت علمی گروه صنایع موسسه آموزش عالی سجاد م
سپیده محمدی جوزانی – دانشجوی کارشناسی صنایع موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
الهه عربشاهی – دانشجوی کارشناسی صنایع موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
مریم مشهدی فرد – دانشجوی کارشناسی صنایع موسسه آموزش عالی سجاد مشهد

چکیده:

مدیریت ارتباط مشتری، به همه ی فرآیندهایی گفته می شود که در شرکت ها و سازمان ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارایه خدمت به مشتریان به کار می رود. امروزه بسیاری از شرکت ها همواره بهانه هایی در هنگام مواجهه با مشتری بیان می کنند که با توجه به شناخت و استراتژی آن، می توان CRM را در سطوح مختلف و به روش های متفاوتی پیاده سازی نمود که در این تحقیق به سه روش اشاره می شود و در پایان مقایسه ای در این خصوص صورت میگیرد.