سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر نقدی – مجتمع مس سونگون
سیده رقیه موسوی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
حسین عرفانی نیا – دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله اثرضریب شکست و ضخامت لایه های تصادفی برروی مدنقص ایجاد شده درمنحنی انتقال یک شبه بلورفوتونیکی یک بعدی ابررسانا – دی الکتریک مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج نشان میدهد که با افزایش ضریب قدرت تصادفی ضریب شکست و ضخامت لایههای ابررسانا و دی الکتریک ارتفاع مدنقص به شدت وابسته به جنس لایه ها می باشد به گونه ای که تصادفی بودن لایه ها و ضریب شکست دی الکتریک و ابررسانا دربلور فوتونی اثرات متفاوتی روی مدنقص خواهد گذاشت همچنین مشاهده میشود با افزایش ضریب قدرت تصادفی فرکانس مدنقص بدون تغییر باقی می م اند.