سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

یعقوب آزاده دل – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
شهباز صفایی – کارشناسحمل و نقل و ترافیک
سعید دلیرپور – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

امروزه انواع روش های وزن دهی، توابع و ابزار سیستم های اطلاعات مکانی در تحلیل ها (مکانی و غیرمکانی)بکار گرفته می شود که از مهم و مرسوم ترین آنها می توان به انواع مکانیابی ها در مقیاس های محلی،منطقه ای و فرامنطقه ای اشاره نمود. هدف از این تحقیق وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها براساس مدل AHP تلفیق، تجزیه و تحلیل دادها توسط سیستم اطلاعات مکانیGIS) به دنبال ارائه الگویی جهت شناخت شبکه معابر دارای پتانسیل جهت تبدیل شدن به شبکه دوچرخه می باشد. معیارها و لایه های بکارگرفته شده در این تحقیق عبارتند از شیب، تراکم جمعیت، عملکرد شبکه معابر و حمل و نقل عمومی که در این خصوص ایستگاه های مترو، اتوبوس تندرو BRT) و اتوبوس واحد مدنظر می باشند. پس از بدست آمدن وزن اولیه معیار های اصلی و فرعی، با تلفیق لایه های آنها و اعمال ضرایب نهایی معابر دارای ارزش،پیشنهاد می گردند