سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان – کارشناسی ارشدعمران محیط زیست
کورش صدیقی – دکتری مکانیک عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
حسن امینی راد – دکترای عمران محیط زیست

چکیده:

از جمله تکنیکهایی کهدر مدلسازی آلودگی هوا استفاده می شود مدلگوس می باشد که متداولترین و پرکاربردترین مدل الودگیهواست مدلگوس در تخمین پخش آلودگی هوا دارای قابلیت مناسبی است و علاوه بر آن در نحوه پخش نیز از دقت بالا و تقریب خوبی برخوردار است در این تحقیق در مدل گوس دریک منبع نقطه ای در یک مدت زمان مشخص تغییر سرعت باد ترسیب رسوبگیری تر و همچنین واکنش های شیمیایی آن در یک مدل ساده ارائه شده است با مدلسازی پخش آلودگی در نرم افزار برنامه ریزی FORTRAN خروجی وارد سیستم GIS شده است و نقشه پخش الودگی برای شرایط خاص ایجاد می گردد. جهتاعتبارسنجی مدل و تعیین صحت آن به دلیل نبود امکانات مناسب اندازه گیری و در دسترس نبودن آن با ایجاد شرایط کاملا یکسان از دیدگاه توپولوژی ، هواشناسی و منبع تولید کننده آلودگی از سایر پژوهشهای پیشین استفاده شده است.