سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
احمد کاظمی مهرنیا – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
حمید ثمری – دکتری زمین شناسی ساختمانی
کامبیز مهاجران – کارشناسی ارشد پترولوژی

چکیده:

ذخیره پهنه کمر خوسف در جنوب باختر بیرجند و در استان خراسان جنوبی واقع شده است به لحاظ سنگ شناسی واحدهای سنگ چینه ای متفاوتی نظیر شیل، مارن ، ماسه سنگ، گنگلومرا و آهک با سنهای مختلف از تریاس تا عهد حاضر دیده می شوند گسلها و لایه بندی واحدهای سنگ چینه ای دو عامل مهم کنترل کننده کانی سازی هستند بررس یهای انجام شده نشان میدهد که کانی سازی فلزی در دو بخش شمالی و جنوبی از تمرکز بیشتری برخوردار است که متاثر از ساختارهای زمینشناسی متفاوتدراین دو بخش است در زون شمالی ۳ تونل قدیمی وجود دارد تونل T3 در امتداد رگه و تونلهای T5,T2 عمود بر رگه های فلزی حفر شده اند تونلهای T1,T4 نیز در زون جنوبی قرار دارند شکل هندسی کانی سازی در بخش شمالی بر خلاف بخش جنوبی بسیار ساده بوده و عمده ترین فلزات تشکیل دهنده این بخش سرب و نقره هستند که بصورت پرکننده فضاهای خالی و در بین برش های تکتونیکی دیده می شوند.