سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهه شاکریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مرکز دلیجان

چکیده:

این مقاله مفاهیم و مبانی کارافرینی را شرح میدهد شرح موضوع کارافرینی و فردکارآفرین عواملی کلیدی کارآفرینی ویژگیهای کارآفرینان نقش کارآفرینی دراشتغال کارآفرینی درایران مباحث این مقاله را تشکیل میدهد امروزه برخورداری ازشغل مناسب جزو یکی ازاجزای اصلی تشکیل دهنده حقوق شهروندان به شمار میرود که شایداهمیت آن ازحقوق سیاسی آنها و حضور درصحنه انتخابات کمتر نباشد بطوریکه اشتغال زایی متناسب با نیازهای جامعه و ریشه کن کردن بیکاری یا همان اشتغال کامل ازجمله وظایف بنیادین دولتهاست ازطرفی اشتغال درارتباط مستقیم باتوسعه سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده و به سرعت روند توسعه جامعه و موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های توسعه بستگی دارد همچنین اشتغال تابعی است ازارزشهای حاکم بریک جامعه و بدیهی است که مستقیما درارتباط با نیازهای زیستی اموزشی بهداشتی رفاهی روحی و معنوی جامعه باشد.