سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان رستگارکولایی – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
زهرا مالداربادلی – ساری شرکت مهندسی فرزانگان کاسپین
محمدعلی شفیعا – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران دانشکده مهندسی صنایع
ایمان مالدار بادلی – ساری شرکت مهندسی فرزانگان کاسپین

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تجارت الکترونیک برشرکتهای بیمه ایرانی است یافته ها حاکی از آن است که شرکتهای بیمه ای نگرشی مثبت نسبت به تجارت الکترونیک داشته و اغلب آنها تجارت الکترونیک را بصورت یک فرصت قلمداد کرده و معتقدند که به کارگیری تجارت الکترونیک تاثیراتی مثبت بر صنعت بیمه کشور خواهد داشت کمبود متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیروی انسانی ماهر و خبره در زمینه تجارت الکترونیک از عمده نیازمندی های زیرساختاری برای این شرکت ها ذکر شده است آماده نبودن سایر بخشهای پشتیبان مانند پول الکترونیکی و شبهک مخابراتی فقدان قوانین و مقررات ضروری مانند امضای الکترونیکی کپی رایت فراگیر نبودن استفاده از اینترنت و دسترسی محدود به آن و وجود نگرش سنتی حاکم بر فرهنگ سازمانی از جمله موانع بازدارنده پیاده سازی تجارت الکترونیک دراین شرکتها ارزیابی شده است.