سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه خان احمد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، علوم و تحقیقات ساوه
ندا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، علوم و تحقیقات ساوه
سارا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، علوم و تحقیقات ساوه

چکیده:

با گسترش روز افزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و دینفعان مختلف بنگاهها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آنها رابه استفاده از ابزارها و مدلهای پیش بینین کننده برای ارزیابی توان مالی شرکتها حساس و آگاه نموده است. در واقع از روش های پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از الگوهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از الگوهای پیش بینی بحران مالی است. در این راستا به بررسی درجه کارآمدی مدل های آلتمن، شیرانا، اهلسون، زمیسکی، اسپرینگبت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی می پردازیم تا بتوان وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید.