سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کورش نادری – کارشناسان شرکت مهندسین مشاور اساس راه
هادی نبی زاده شهری –
محمدصدرا شریفی –

چکیده:

جریان ترافیک دارای ماهیتی پیچیده بود و یک فرایند تصادفی است که برای تشریح آن از سه رویکرد ماکروسکوپیک ، میکروسکوپیک و فاکتورهای انسانی استفاده می شود در رویکرد اکروسکوپیک جریان ترافیک در حالت کلی مورد بررسی قرارگرفته و برای مطالعات وضعیت جریان ترافیک و بررسی کارایی سیستم از آن استفاده می شود دررویکرد ماکروسکوپیک جریان ترافیک سه عامل سرعت، حجم و چگالی اهمیت خاصی دارند. تحقیقات و برررسی های زیادی برای بدست آوردن روابط بین این سه پارامتر انجام شده است دراین میان بدست آوردن رابطه بین سرعت و شدت جریان بیشتر مورد نظر است دراین پژوهش بهمنظور ارزیابی مدلهای جریان ترافیک و کاربرد آنها برای بزرگراه های درون شهری، از پنج مدل گرینشیلدز ، گرینبرگ، آندروود، زنگونه ای و پایپس – مونجال برای بررسی رفتار ترافیکی سه بزرگراه شیخ فضل اله نوری، رسالت و نیایش استفاده شده است.