سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
ایمان جمعه بیدختی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب
غلامحسین اکبری – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

این مقاله تاثیر مدلهای آشفتگی در بررسی خصوصیات جریان روی سرریز اوجی استاندارد را ارایه می دهد سرریز اوجی دارای یک تابع می باشد که خطوط جریان برروی ان تغییرات سریعی را تجربه می کنند مدل k- e استاندارد یک روش نیمه تجربی و برمبنای تقریب لزجت گردابی بوزینیسک که فرض می کند مولفه های تانسور تنش آشفتگی رینلدز با نرخ میانگین تانسور کرنش بصورت خطی تغییر می کند از این رو این مدل نمی تواند خصوصیات جریان روی تاج سرریز را به خوبی پیش بینی کند در مدل K-e اصلاح شده یا RNG که یک ترم اضافی در معادله e وارد می شود باعث افزایش دقت محاسباتی شده و خصوصیات جریان را بهتر پیشگویی می کند.