سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز قلیچ لی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
مسعود خوش هیکل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
فرید مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مفهوم نوظهور سرمایه ی ملی فکری حوزه تحقیقاتی جدیدی برای محققان و پژوهشگران درسطح کلان محسوب میشود که برایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس تمرکز دارد باتوجه به نامگذاری سال ۹۱ به عنوان سال تولید ملی حمایت ازکاروسرمایه ایرانی ازسوی مقام معظم رهبری ضرورت توجه به سرمایه فکری درسطح کشور و سازمان دهی و مدیریت این سرمایه جهت نیل به برنامه توسعه کشور بیش ازپیش احساس میشود باتوجه به عدم انجام تحقیقات دراین زمینه درکشور باتوجه به مشاهدات انجام گرفته و همچنین انجام تحقیقات اندک درسایرکشورها سعی شد از میان آنها معتبرترین بررسی های انجام شده جهت انجام تحقیق انتخاب گردد. دراین بررسی سعی شده است ابتدا ضرورت انجام تحقیق درداخل کشورباتوجه به مزایا و عواید ناشی ازآن بیان گشته و سپس مواردی ازتحقیق های انجام گرفته درزمینه سرمایه ملی فکری مورد بررسی و مقایسه قرارگیرد و لیستی ازشاخصهای موجود برای اندازه گیری این مهم ارایه شود که این بررسی میتواند به نوبه ی خود زمینه ای جهت ارایه چارچوب برای اندازه گیری سرمایه ملی فکری درکشور باشد.