سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارزو محمودی – گروه علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

سیستم های نرم افزار نوین بهدلیل پیچیدگی و مقیاس بزرگ دارای هزینه ی بالا بهره وری کم کیفیت نرم افزاری غیرقابل مدیریت و ریسک بالا می باشند توسعه نرم افزار مبتنی برمولفه راه حل امیدبخشی را برای تولید این سیستم های نرم افزاری ارایه کرده و بطور قابل توجهی هزینه و زمان را کاهش داده و قابلیت نگهداری قابلیت اطمینان ودر کل کیفیت سیستمهای نرم افزاری را بهبود می بخشد تمرکز اصلی این مقاله برروی معماری واسطه در خواست شی مشترک گروه مدیریت شی OMG/CORBA و مدل مولفه ای آن است . CORBA استانداردی برای برقراری ارتباط و اتصال مولفه های نرم افزاری مولفه های نرم افزاری و پیکربندی آنها بوده و همچنین به عنوان میان افزاری برای یکپارچه سازی برنامه های توزیع شده و ناهمگن شناخته می شود. دراین مقاله ابتدا مدل شی و مدل مولفه ای CORBA تعریف و مورد بررسی قرارگرفته است سپس در ادامه این استاندارد با استانداردهای EJB,COM مقایسه شده و مزایا معایب و نقاط قوت آنها نسبت به این دو استاندارد مدل مولفه ای بیان شده است.