سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین منعم – دانشجوی دکتری سیستمهای اطلاعاتی مالزی
امین طوسی – کارشناس ارشد کامپیوتر
حبیب شاطرزاده – کارشناس کامپیوتر
لاله گل افشان – کارشناس ارشد کامپیوتر

چکیده:

امروزه سازمان ها به منظور کاهش هزینه های جاری ارایه بهتر خدمات افزایش بازدهی و بهره وری شغلی افزایش رضایت مشتری و ایجاد وفاداری درآنها و درنتیجه بقا دربازار رقابت اقدام به بکارگیری فناوری اطلاعات دربخشهای متفاوت سازمانی نموده اند و به همین دلیل ایجاد و توسعه سیستمهای اطلاعاتی درجوامع سازمانی امری الزامی و انکارناپذیر می باشد با توجه به ویژگیهای هرسازمان اهداف انتظارات و مامویت های مشخصی را برای هر سیستم اطلاعات تعریف می کنند اولا به دلیل نرخ بالای شکست سیستمهای اطلاعاتی در سازمان ها ثانیا عدم وجود مدلی برای موفقیت سیستمهای اطلاعاتی درحوزه سلامت و ثالثا عقب ماندگی مراکز درمانی نسبت به سازمان های دیگر دربکارگیری سیستمهای اطلاعاتی به دلیل ماهیت و ماموریت تعریف شده سازمانی دراین مقاله اقدام به بررسی موفقیت سیستمهای اطلاعاتی دلون و مک لین نموده ایم و براساس آن اقدام به مرور اجمالی برخی از معیارهای ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی بیمارستانی درایران به منظور تشخیص و نمایش نقاط قوت و ضعف معیارهای ارزیابی شده است.