سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید گهرنژاد – دانشجوی دکتری عمران مهندسین مشاور زیستاب
پرنیا گل محمدی – کارشناس گروه سازه های هیدرولیکی مهندسین مشاور زیستاب
کورش شاهوردی – کارشناس گروه سازه های هیدرولیکی مهندسین مشاور زیستاب

چکیده:

یکی از سازه های مهم هر سد را سازه انحراف تشکیل میدهد با توجه به حساس بودن کاری که سازه انحراف انجام میدهد باید سازه ای قوی مطمئن و با راندمان بالا انتخاب شود به همین دلیل بررسی رفتار این سازه بسیار حائز اهمیت است این بررسی عمدتا به روش ازمایشگاهی و یا با استفاده از روابط تجربی انجام می پذیرد امروزه روشهای عددی نیز در مقیاس تحقیقاتی برا ی بررسی رفتار سازه انحراف مورد استفاده قرار گرفته اند که درصورت موفقیت در مدلسازی موجب کاهش قابل توجه هزینه های تمام شده نسبت به نمونه های ازمایشگاهی خواهند شد در آنصورت برنامه های دینامیک سیالات محاسباتی CFD می تواند جایگزین ازمایشات فیزیکی در حل مسائل مربوط به سد و هیدرولیک رودخانه شونددراین تحقیق رفتار کالورت انحراف سد و رزقان میانه توسط مدل Flow-3D مدلسازی گردید و با نتایج حاصل از نرم افزار HY-8 مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که برنامه Flow-3D قابلیت خوبی جهت مدلسازی جریان در داخل کالورت را دارد.