سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو
مجید بهمنی –
محمدمهدی اکبرنژاد –

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از فتوکاتالیست ها ی ناهمگن بویژه TiO2 برای کاهش الودگیهای محیط زیست و حذف ترکیبات الی و میکروارگانیسم های الوده کننده هوا و پسابهای صنعتی مورد توجه پژوهشگران بوده است از خواص مطلوب این ماده م یتوان به سطح ویژه بالا و پتانسیل خوب نور کاتالیزوری اشاره کرد. دراین مقاله خاصیت ضدباکتری ذرات TiO2 در حضور نور UV برپسابهای حقیقی الوده به گونه باکتری E.coli پژوهشگاه صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته و اثرات مختلفی چون غلظت نانوذرات ، میزان شدت تابش نور، عمق نفوذ و تاثیر هوا مطالعه گردیده است که دراین تحقیق از نانوذرات دی اکسید تیتانیم مدل P25 دگوسا در غلظتهای ۰٫۲۵-۱ g/L و باکتری اشرشیاکلی با سویه ATCC 8739 با غلظت اولیه ۶ ۱۰ -۵ ۱۰ در ml 500 محلول مورد ازمایش و لامپ UV با طول موج ۴۲۰-۳۰۰nm استفاده شده است و در پایان مدل سینتیکی Chick-watson را برای داده های به دست امده مورد بررسی قرا رداده ایم.