سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی باقری – کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دیوار سازه ای بتن مسلح، به عنوان اصلی ترین سیستم باربر جانبی در سازه های بتنی ، در دهه های اخیر مورد استفاده گسترده ای قرار گرفته است.بر این اساس تحقیقات زیادی در زمینه های تحلیلی و تجربی به منظور مطالعه رفتار دیوارهای سازه ای بتن مسلح انجام شده است. برای پیش بینی پاسخ غیر الاستیک دیوار سازه ای با روش های تحلیلی تحت بار لرزه ای ، باید رفتار هیسترتیک دیوار و اندرکنش دیوار با دیگر اعضای سازه ای به دقت بررسی شود. پیش بینی پاسخ غیر الاستیک دیوار نیاز به مدل های تحلیلی دقیق و کارایی دارد که مهم ترین مشخصه های مواد و خصوصیات رفتاری مانند تغییر محل محور خنثی ، سختی کششی بتن ترک خورده ، باز و بسته شدن ترک ها ، رفتار غیر خطی برشی و تاثیرتغییر مقدار نیروی محوری و تسلیح عرضی روی مقاومت ، سختی و ظرفیت تغییرشکل دیوار را در نظر بگیرد. در این تحقیق، روند توسعه مدل سازی تحلیلی دیوارهای سازه ای مورد نقد و بررسی قرار گرفته و یکی از مناسب ترین مدل های موجود ارائه شده توسط محققین که اندرکنش خمش- برش را در نظر می گیرد و سازگاری بیشتری با مشاهدات تجربی دارد، معرفی می گردد