سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر ربانی فرد – دانشگاه پیام نورشهرستان گرگان
حمزه حاجی –
مجید ناشی –

چکیده:

کانسارطلای ارغش در۴۵کیلومتری جنوب نیشابور دراستان خراسان رضوی واقع شده سات و براساس تقسیمات زمین شناسی ایران توسط نبوی درزون ایران مرکزی قرار دارد دگرسانی از نوع سرسیتی آرژیلیک سیلیسی پروپیلیتیک و کلریتی می باشد و میانگین عیارطلا درزونهای مختلف کمتر از ۵ppm است انطباق بسیارخوبی بین گسلها رونددرزه ها درواحدهای ساب ولکانیکی و توفی و روند رگه های هیدروترمال درمنطقه وجود دارد که نشان دهنده عملکرد تنشهای تکتونیکی یکسان درتشکیل آنها می باشد شواهد ساختاری و ترتیب زمانی نهشت رگه های اصلی با ویژگیهای ژئوشیمیایی مشخص نشان میدهد که حداقل دوفاز تکتونیکی شامل یک فاز کششی اولیه هنگام نفوذ توده های پورفییر و فاز بعدی فشارشی درکانی سازی دخیل بوده است رگه های ضخیم سیلیس+ طلا+کلسیت +ژیپس همراه گسلهای نرمال تشکیل شده اند درحالیکه رگه های کلسیتی و برخی ازرگه های کم ضخامت سیلیسی مربوط به فاز تکتونیکی فشارشی و گسلهای معکوس هستند.