سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود بینا – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
ارش جاعل – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر سلطانی محمدی – دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تنش برشی یکی از مهمترین موارد تحقیق را در مبحث هیدرولیک کانالهای باز به خود اختصاص می دهد زیرا بطور مستقیم بر ساختار جریان تاثیر می گذارد. دقیقترین روش برای بررسی تنش برشی و مسائل لایه مرزی انجام مطالعات آزمایشگاهی می باشد. اما با توجه به مزایای مدلهای ریاضی می توان از آنها در تخمین تنش برشی استفاده کرد. در این تحقیق توانایی مدل مشهور k-ε در پیش بینی تنش برشی در کانال مستطیلی صاف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که این مدل به ترتیب دارای ۲۸ و ۱۹ درصد خطا در پیش بینی تنش برشی بستر و دیوار می باشد.