سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار– دانشگاه علم وصنعت
مرحمت زینعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه علم وصنعت
علی سررشته داری – دانشجوی دکتری– دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

در این مقاله ضمن تحلیل دینامیک حرکت میکرو حباب در جریان سیال، مدل اندرکنش حبابها با یکدیگر و سیال، ارائه شده است . طبق این مدل به معادله F برای مدلسازی اثرات حباب بر جریان، نیروی حجمی ناویراستوکس اضافه می شود. توزیع درنظرگرفته شده برای این نیروی حجمی به گونه ای است که میدان ورتیسیتی حاصل از آن با میدان ورتیسیتی حاصل از حل تحلیلی حرکت یک ذره کروی در سیال لزج تقریب زده شده است. در ادامه با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ، معادلات برای یک جریان تک فاز، سه بعدی و تراکم ناپذیر حل، و اثرات نفوذ و انتقال میدان ورتیسیتی بر جریان سیال، مورد بررسی قرار گرفته است.