سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نغمه پیشگو – دانشجوی دکتری عمران-آب
بهاره پیرزاده – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از روشهای مناسب حل عددی جریان آشفته، برای اعداد رینولدز بالا روش شبیهسازی گردابههای بزرگ میباشد که دارای حجم محاسباتی زیادی به خصوص در کنارجداره است. یک راه حل کاهش این هزینه و کم نمودن زمان محاسباتی لازم، استفاده از مدلهای جداره دربه تخمین میدان ،LES در یک کد دوبعدی Werner-Wengle مجاورت دیواره میباشد. در این تحقیق به کمک مدلهای جداره ارتقاء یافتهجریان آشفته در کانالهای باز پرداخته شده و شبیهسازی دو نوع مدل آزمایشگاهی کانال باز با یک مانع در کف و پله در کف صورت گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر عملکرد مناسب مدلهای کنارجداره میباشد که دقت آن در تخمین نقطه بازگشتی جریان بیشتر نمایان میشود.