سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکرم مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی سلاجقه – استاد بخش مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درتحلیل جریانهای دارای سطح ازاد علاوه بر میدان های سرعت فشار و اشفتگی موقعیت مکانی و زمانی سطح ازاد نیز یکی از مجهولهای مورد بررسی می باشد و تعیین آن در زمانهای مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا در اکثر شبیه سازی ها موقعیت مکانی وزمانی سطح ازاد باید به طور کامل و دقیق مشخص گردد دراین تحقیق جریان برروی سرریز تاج دایره ای با نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده و برای مدلسازی اشفتگی میدان جریان از مدل اشفتگی RSM استفاده گردیده است ردیابی سطح آزاد جریان به کمک مدلهای Mixture ، VOF انجام شده است نتایج این انالیز عددی به صورت پروفیل سطح ازاد جریان ارائهشده است ارزیابی نتایج به دست امده ازاین انالیز عددی با مقادیر ازمایشگاهی بیانگر توانمندی روشهای عددی در شبیه سازی جریان و برتری مدل VOF در ردیابی سطح آزاد جریان برروی این سرریزها می باشد.