سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید راشدی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در فرایند تولید پلی الفین ها شاخص جریان مذاب ودانسیته دو پارامتر مهم کنترلی هستند که کیفیت محصول تولیدی را تعیین می نمایند از آنجا که اندازه گیری این پارامترها بصورت لحظه ای بسیار مشکل است تحقیقات زیادی به منظور پیش بینی این پارامتر ها براساس پارامترهای دیگر عملیاتی انجام گرفته است دراین تحقیق سه مدل که توانایی پیش بینی پارامترهای فوق برای واحد پلی اتیلن سنگین HDPE را دارا می باشد بررسی و نتایج حاصله از هرکدام از این مدلها با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه گردیده است هم خوانی بین نتایج حاصل از این مدلها با مقادیر تجربی نشان میدهد که با افزایش میزان هیدروژن تزریقی به راکتور MFI پلیمر افزایش می یابد و نیز با کاهش مقدار بوتن تزریقی به راکتور دانسیته ی پلیمر تولید شده افزایش می یابد.