سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه سروری سهزابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
سیداحمد شهیدی یاساقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
عادل رمضانی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو

چکیده:

این موضوع که کدام جمعیت میکروبی در شرایط محیطهای کنترل شده افزایش و یا کاهش می یابد پایه طراحی مهندسی فرایندهای تغییرات زیستی تخمیر و فرایندهای غیرفعال شدن حرارتی پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون در صنایع مواد غذایی دارویی و فرایندهای زیستی است برخلاف مدلهای تجربی مدلهای مکانیسمی از یک درک مبنایی مکانیسم های مسئول در رفتار های مشخص شده و اینکه این مکانیسم ها ازطریق شرایط تیمار حرارتی در زمینه دما و زمان تحت تاثیر قرا رمیگرند نشات میگیرند قدرت اصلی مدلهای مکانیسمی توانایی آنها در پیش بینی واکنشهای دقیق در شرایط فرایند خارج از شرایطی می باشد که می توان پارامترهای معتبر سرعت را براورد کرد و این ارزش بسیار مهمی در طراحی استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون در صنایع غذایی و دارویی دارد.