سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرتضوی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سروش زرین آبادی –
امیر صفویان –

چکیده:

تاکنون مدلهای گوناگونی در رابطه با اندازه گیری دبی جریان سیستم های دوفازی با استفاده از دبی سنجهای فشاری ارایه شده ست درمیان این جریان سنج ها اروفیس پلیت دارای کاربرد ساده تری می باشد دراین مقاله به مقایسه مدلهای ارایه شده در اندازه گیری دبی جریان در دامنه ای مشخص ازکیفیت با استفاده از داده های آزمایشگاهی پرداخته ایم میزان انحراف مدلهای نسبت به مقدارهای واقعی با استفاده روش RMS نشان داده شده است خطای حاصل از اندازه گیری دبی جریان عبوری از اروفیس پلیت را با توجه به کسر فضای خالی نسبت لغزش و رژیم جریان ارزیابی می کنیم درنهایت از میان مدل های موجود یک مدل بهینه انتخاب می شود.