سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سکینه وحدانی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
امین رئیسی نافچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
محبوبه شمسی – دکتری مهندسی کامپیوتر

چکیده:

باتوجه به گسترش روزافزون استفاده ازسیستم های نرم افزاری درتمام زمینه ها و نرخ شکست پروژه های نرم افزاری مدیریت پروژه های نرم افزاری درتولید و توسعه نرم افزار امری مهم و ضروری به شمار می اید وقتی که پیچیدگی و اندازه پروژه ها افزایش می یابد مدیریت نرم افزار مشکل تر میشود دراین پروژه ها مدیریت ریسک حیاتی است که درتمام دوره حیات نرم افزار نقش پررنگی درموفقیت پروژه ایفا می کند و مدلهای مختلفی برای مدیریت ریسک پروژه نرم افزاری وجود دارد دراین مقاله ابتدا به تعریف ریسک و مدیریت ریسک پروژه های نرم افزاری پرداخته و سپس برخی ازمدلهای مهم مدیریت ریسک نرم افزاری و ارزیابی مدلها تشریح شده است درادامه نتیجه مقایسه و ارزیاب یمدلها ارایه شده است