سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدتقی هنری – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
محسن افتخاری – کارشناس مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

در دنیای امروز تنشهای ابی روز به روز افزایش پیدا م یکند این امر باعث شده تا بهره برداری از سیستمهای منابع اب با توجه کامل به محدودیتها و در جهتتامین نیازها و اهداف مختلف که بعضا با یکدیگر در تضاد می باشند صورت گیرد از عمده دلایل تنشهای ابی می توان به افزایش جمعیت محدودیت منابع اسیب پذیری سیستم ها الودگی منابع و برنامه ریزی های بی رویه در توسعه بخش کشاورزی و صنعتی اشاره نمود. از میان چالشها و فرصتهای ایجاد شده در جهت بهره برداری بهتر و بهینه از سیستمهای منابع اب و همچنین بالا بردن توانایی سیستم مدیریت منابع اب می توان به ظرفیت سازی و افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی درک بهتر پدیده ها ایجاد ابزار کارهای مفید و استفاده ازتکنولوژی های بومی شناخت پویایی و مجانب های رشد سیستم برخورد با عدم قطعیت ها و تبدیل اختلاف به همکاری دربخش تخصیص و مصرف اب اشاره نمود. دراین مقاله ضمن پرداختن به عوامل تشدید تنشهای ابی و استفاده از چالشهای پیش روی کارشناسان و مدیران آب به جایگاه مدلهای بهره برداری بهینه از منابع آب بصورت زیربخشی از مدیریت یکپارچه منابع اب IWRM پرداخته شده است