سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منیره کلاسنگیانی – مرکز علمی کاربردی بازرگانی گلستان
حمیدرضا فیندرسکی – دانشگاه الزهرا
شهاب بالو – مرکز علمی کاربردی بازرگانی گلستان

چکیده:

انتقال تکنولوژی مقوله ای مهم و اساسی درارتقای سطح تکنولوژی یک کشورو درنهایت حرکت به سمت توسعه پایدار است اهمیت انتخاب روش های انتقال تکنولوژی بسیاری ازکشورهای درحا لتوسعه را برآن داشت که انواع مختلف روشهای انتقال تکنولوژی را جهت انتخاب مناسب ترین آنها ازمایش کنند انتقال تکنولوژی و همکاری های استراتژیک تکنولوژی بین شرکت ها اگرچه قبلا نیز وجود داشته است ولی اهمیت آن ازدهه ۱۹۶۰ میلادی باتوجه به ایجاد سریع دانش و تکنولوژی درکشورهای صنعتی ازیک طرف و نیاز به توسعه آن درکشورهای توسعه نیافته ازطرف دیگر توسط نویسندگان زیادی مطرح شده است کشورمان ایران نیز با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی کشورهای دیگر ناچار به ایجاد یا انتقال تکنولوژی ازکشورهای صاحب تکنولوزی به داخل مرزهای خود می باشد. دراین راستا شناخت روشهای انتخاب تکنولوژی و مدلهایانتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی ازاهمیت بسیاری برخوردار است. برای این منظور روشهای مختلف انتقال تکنولوژی شناسایی شده و مورد بررسی قرارگرفته اند.