سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه , دانشگاه غیرانتفاعی دیلمان لاهیجان
شاهین چرختاب – کارشناس ارشد سازه, عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی دیلمان لاهیجان
حمیدرضا خوشنود – دکتری سازه , عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لنگرود,

چکیده:

سقف ها علاوه بر تحمل بارهای ثقلی در ساختمان ها ، براساس میزان صلبیت در هنگام زلزله وظیفه ی توزیع و انتقال نیروهای ایجادشده در دیافراگم ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند. یکی از انواع متداول سقفهای بتنی، سقف های تیرچه و بلوک هستند. از طرفی نرم افزار ETABS گزینه مستقیمی برای این نوع سقف ارایه نمی دهند و محاسبین عمدتا از نوع سقف Filled deck درنرم افزار ETABS برای مدل کردن این نوع سقف ها در مدل سازه ای خود استفاده می کنند. گرچه این نوع مدلسازی به لحاظ اعمال باری سقف واقعی تیرچه و بلوک به مدل میتواند صحیح عمل کند لیکن به لحاظ نقش سازه ای تردید هایی وجود دارد.ازانجاییکه المان Filled deck از نوع غشایی بوده لذا نمیتواند در سختی جانبی مشارکت نماید و این در حالی است که سقف واقعی تیرچه و بلوک دارای رفتار ترکیبی خمشی و غشایی بوده و میتواند در سختی جانبی مشارکت داشته و عملا به عنوان المان سازه ای روند توزیع نیروهای داخلی سازه را تغییر دهد. در این مقاله مدلسازی رایج سقف تیرچه و بلوک در نرم افزار ETABS بررسی شدهو سپس با تغییر المان سقف به مقطع Slab اثرات نوع المان بر روی مدلسازی سقف بررسی شده است.سپس با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS سعی در پیدا کردن ضخامت معادل مقطع slab داریم