سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا حاجی کریمی – کارشناسی ارشدژئومورفولوژی
عبدالکریم ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران
یزدان رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران

چکیده:

در طول تاریخ تمدن بشری، انسان همواره در محیط زندگی خود با بلاها و مخاطرات محیطی دست به گریبان بوده است. در گذشته عکسالعمل انسان در برابر مخاطرات به صورت گریز و کوچ و سکنی در جای امن تر بوده ولی امروزه سعی در شناخت این پدیده ها و عوامل به وجود آورنده آن ها دارد علی رغم تلاش های بسیار در این زمینه هنوز هم عوامل و مخاطرات محیطی از جمله مخاطرات ژئومورفولوژیکی یکی از مسائل مهم جوامع بشری است و خسارات جبران ناپذیری در گوشه و کنار جهان به جوامع انسانی تحمیل می کند. مخاطرات محیطی ممکن است که منشا انسانی یا طبیعی داشته باشد و یا ناشی از تاثیر متقابل بین انسان و محیط باشند به طوری که بسیاری از مخاطرات از زمانی که تمدن بشری پیشرفت نموده است بسیار پررنگ تر از گذشته شده اند و برخی از آن ها نیز بهوسیله انسان ایجاد گردیده اند. در واقع عوامل ژئومورفولوژیکی به خودی خود مخاطره نیستند بلکه زمانی که با ساخت و سازهای بشری (از جمله جاده، مناطق مسکونی و …) همراه شوند و تولید خسارت کنند تبدیل به بحران و مخاطره میشوند(اسمیت، ۱۳۸۲ ). جادهها جزئی از توسعه تمدن بوده و زیربنای فعالیت های اقتصادی و زندگی مدرن را تشکیل می دهند که اخیراً حالتی بحرانی پیدا کرده است و توسط فرایند های ژئومورفولوژیکی متعددی مانند سیل و حرکات دامنه ای (لغزش، ریزش، جریانات واریزه ای و …) تهدید می شوند که نیاز به نگهداری دارند و اگر راه ها به موقع و به طور موثر نگهداری شوند عاملی مطلوب برای توسعه بیشتر اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. ژئومورفولوژی یکی از دانش های کمک کننده در نگهداری راه ها می باشد. این مقاله به برخی از مهمترین مخاطرات ژئومورفولوژیکی جاده ها اشاره می کند