سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه دهواری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مهدی مختاری – دکتری بهداشت محیط
فاطمه سهل آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
طاهره جاسمی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

روشهای متعددی برای مدیریت پسماند وجود دارد فرایندکمپوست از استراتژی های متداول جهت مدیریت پسماند های قابل تجزیه بیولوژیکی است کمپوست از عمومی ترین راه های ان حراف مواد زاید قابل تجزیه بیولوژیکی ازم حل دفن است سیستم های مختلفی برای تولید کمپوست وجود دارد البته اکثر زایدات با سیستم های ویندرو تصفیه می شوند بخشهای مختلف ویندرو می توانند مشکل ساز باشند هرچند بخش های پذیرش و پردازش اولیه مورد توجه بیشتری هستند با وجود مزایای زیادی که فرایند کمپوست دارد ممکن است برای کارگران کارخانه و ساکنینی که درنزدیکی کارخانه زندگی می کنند مخاطره امیز باشد دراین مقاله مطالعات انجام شده درمورد انواع مخاطرات بهداشتی مخاطرات شیمیایی بیولوژیکی و محیطی مرور شده است. طبق این مطالعات کارگران بیشتر در معرض خطر قرار قرار دارند و از بین مخاطرات توجه اصلی برروی تماس با بیوآئروسل های کارخانه می باشد.