سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کرم رضا شفیع زاده – رئیس خدمات طب صنعتی بهداشت و درمان اهواز
پیام امیر حیدری – دانشجوی کارشناسی مهندسی HSE دانشگاه صنعت نفت آبادان
علی راسخ مقام – دانشجوی کارشناسی مهندسی HSE دانشگاه صنعت نفت آبادان
مرتضی رضایی – دانشجوی کارشناسی مهندسی HSE دانشگاه صنعت نفت آبادان

چکیده:

همگام با پیشرفت علوم فنی و ظهور تکنولوژی های مرتبط با آنها در زمینه های مختلف مشکلات جدیدی بشر و محیط زیست او را تحت تاثیر خود قرار داده است یکی از این مشکلات که درسالهای اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است آلودگی الکترومغناطیس می باشد این آلودگی ها ناشی از امواج الکترومغناطیسی می باشد بنابراین شناخت ماهیت این امواج و بررسی طیفهای پرخطر و کم خطر آنها کشف منابع تولید کننده ی این امواج و بررسی اثرات انها برروی انسان و محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است دراین مقاله سعی شده است تا با نگاهی به مسائل مذکور راه کارهایی برای پیشگیری و کنترل اثرات این امواج ارائه گردد.