سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده محمدحسین عبدلی – مهندس ابزاردقیق خدمات فنی منطقه ۶عملیات انتقال گاز – کارشناس ارشد ابز
مریم آسیون – مهندس برق تعمیرات اساسی منطقه ۶عملیات انتقال گاز- کارشناس ارشدابزارد

چکیده:

در مطالبی که پیش رو دارید ، در ابتدا به بررسی پردازش گاز طبیعی از مرحله استخراج تا آماده سازی برای مصرف پرداخته شده است و به بررسی علل نیاز به ذخیره سازی گاز به صورت زیر زمینی و بسترهای مناسب برای این امر پرداخته شده است.انواع مخازن و مزایا ومعایب هر یک بررسی شده است و به بررسی شبیه سازی مخازن و روشهای آن و نیز برخی از شبیه سازهای موجود پرداخته شده است و نیز یکی از مدل سازی های مخازن نیز بررسی گردیده است. در بخش بعد برخی از شرکت های سازنده تجهیزات مخازن زیر زمینی مورد مطالعه قرار گرفته اند.در بحث سوم برخی چالش هایی که توسط مخازن زیر زمینی ایجاد می شود و تاثیرات آینده این طرح مطرح گردیده است