سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
مصطفی اقلیمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یعمران زلزله

چکیده:

مخازن بتنی مدفون به عنوان سازه های استراتژیک نقش مهمی درمقاصد نظامی و اقتصادی کشور دارند که بایستی مقاوم سازی آنها مورد توجه خاص قرار گیرد برای مدلسازی اندرکنش خاک و سازه پدیده انتشار امواج درحوزه خاکی اطراف مخزن از مرزجاذب ویسکوز که مانع انعکاس موج می شود استفاده شده است رفتارغیرخطی خاک توسط مدل رفتاری دراگر – پراگر مدل شده است دراین مقاله کل سیستم خاک و مخزن بصورت دو بعدی درنرم افزار Abaqus مدلسازی و تحت بارانفجار درفواصل مختلف قرار میگیرد و تنش و تغییر شکل دران بررسی می شود و سپس بمنظور کاهش آسیب به مخزن دیواره مخزن مقاوم سازی می شود.