سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
برهان ریاضی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وحید نوری شریک آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

پرستو دریایی نوک کاکایی از پرندگان آبزی تولید مثل کننده ایران است این گونه در سالهای گذشته درزیست گاه هایی مانند دریاچه ارومیه تالاب میقان تالاب گمیشان تالاب شادگان منطقه حله در استان بوشهر خلیج بوشهر و تنگه خوران تولید مثل داشته است هدف از انجام این مطالعه بررسی توانمندی های فیزیکی تالاب آق گل در استان همدان جهت رشد و تکثیر جوجه های پرستوی دریایی نوک کاکایی می باشد این پژوهش در طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در منطقه آقگل در استان همدان انجام شد از اوایل فروردین ماه ۱۳۸۸ با حضور در منطقه مورد مطالعه فعالیت میدانی پروژه با هدف پایش کلونی زادآور گونه پرستوی دریایی نوک کاکایی در دو جزیره میانی تالاب آق گل آغاز شد این دو جزیره که بزرگترین کلونی های یافت شده در منطقه بودند به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب و با فواصل زمانی دو روز در میان مورد پایش قرارگرفتند. دراین بررسی از دوربین عکاسی دوربین دو چشمی GPS و سایر لوازم مورد نیاز استفاده شد.