سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرمهرداد میرسنجری – استادیار و مدیر گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
الهام پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه ملایر

چکیده:

فعالیت های معدن کاری همانند اغلب صنایع زمینه آلودگی های محیط زیست را فراهم می آورد .این امر واکنش جوامع مختلف را نسبت به فعالیت های معدنی تشدید می نماید. به طور کلی عملیات معدن کاری تأثیرات مخربی بر محیط زیست وارد می آورد و معدن کاری درمعدن آهن باباعلی نیز از این امر مستثنی نیست ، اما با توجه به این که مواد معدنی ، زیر بنای اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشکیل می دهد و ازآن جا که جمعیت انسان ها در حال افزایش است ،نیاز به مواد معدنی نیز بیش از پیش احساس می شود. پس با هدف حفظ محیط زیست نمی توان مانع بهره برداری از معادن شد بلکه می توانیم با بهره گیری از دانش فنی و پیشرفت فناوری ، عملیات استخراج را به نحوی انجام دهیم که کمترین خسارت به محیط زیست وارد آید.به همین منظور در این مقاله ،ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی معدن باباعلی و فیزیوگرافی منطقه توسط نرم افزارArc GIS ،روشهای متداول استخراج معادن را در مراحل مختلف معدنکاری از نظر تأثیرات زیست محیطی مورد بررسی قرار داده و با توجه به ضوابط اقتصادی و با استفاده از روش EMS (سیستم مدیریت زیست محیطی) راه حل های اجرایی ارایه شده ، تا از بروز این اثرات جلوگیری به عمل آمده و تحت کنترل قرار گیرند و یا از میزان آن کاسته شود