سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروین حبیبی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه
علی اکبر حسن نژاد – استادیار زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
علی اصغر مختاری – دکتری پترولوژی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه، در استان خراسان رضوی و در ۴۴/۲ کیلومتری جنوب تا جنوب خاور شهرستان سبزوار و ۱۵/۹ کیلومتری جنوب تا جنوب باختر ششتمد واقع شده است. نهشته های کرومیت در منطقه طروسک بیشتر به صورت عدسی یا توده های نامنظم و پراکنده بوده که توسط سنگهای هارزبورژیتی همراه با یک غشای دونیتی میزبانی می شوند. این کرومیت ها از نظر ترکیب به کرومیت های تیپ آلپی شباهت داشته و بافت های توده ای تا افشان و نیز رگه- رگچه ای نشان می دهند. بر اساس داده های حاصل از تجزیه شیمیایی نقطه ای، کرومیت ها از نوع کروم بالا با ۷۹% >#Cr بوده و دارای میزبان( TiO(2 کم (کمتر از ۰/۳ درصد وزنی) در گستره کرومیت های افیولیتی هستند. با توجه به مقادیر( Al(2)O(3, (Cr(2)O(3),TiO(2 در نمونه های مورد بررسی به نظر می رسد که کرومیت های منطقه طروسک از یک ماگمای بونینیتی در جایگاه زمین ساختی سوپرا سابداکشن (SSZ) حادث شده باشند.