سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرنوش ستودگان – دانشگاه پیام نورشیراز، دانشجوی کارشناسی ارشد، دبیر آموزش و پرورش استا
مهناز پروانه نژادشیرازی – – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز
محمد بهرامی – – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

به منظور مطالعه محیط دیرینه سازند گچساران در جنوب غرب شیراز حد فاصل کوه دراک و قلات بلارش نینلاه شناسای مناسبی انتخاب شد و نمونهبرداری به عمل آمد، پس از شستشو و مطالعه نمونهها تعلاداد ۲۲ جلانس فرامینیرلار بنتیلا شناساایی شد، که بر مبنای آنها محیط دیرینه این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین، در بارش ملاورد مطالعله در طلای میوسن پیشین محیط رسوبی گرم، کم عمق و لب شور بوده است.