سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد دامغان
عباسعلی دهپور – گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
محمد شکرزاده – مرکز تحقیقات علوم دارویی ، دانشگاه علو پزشکی مازندران ، دانشجوی دکتری پژوهشی سم شناسی
صادق بیک نژاد – دانشجوی دکتری فزیولوژی زراعی

چکیده:

در مان سرطان به وسیله گیاهان دارویی وجلبک ها، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است . دراین میان ، برخی گونه های گیاهی وجلبکها دارای موادی هستند که از طریق آپوپتوز و یا نکروز ، موجب مهار یا از بین بردن سلولهای سرطانی می گردند . هدف از این تحقیق ، بررسی اثر ضد سرطانی جلبک بر روی رده سلول سرطانی Hela می باشد .سلولهای سرطانی سرویکس مورد استفاده دراین، تحقیق ، از بخش تومور بانک انستیتو پاستور ایران تهیه شد، بعد از کشت سلولهای سرطانی در محیط آزمایشگاه غلظت های ۱۰۰۰و۵۰۰و۱۰۰و۵۰و۱ میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره ی جلبک بر روی رده سلولهای سرطان تاثیر داده شد. بعد از ۴۸ ساعت ، مرگ و میر سلولها ، با روش MTT مورد بررسی قرار گرفت . یافته های این مطالعه ، نشان می دهد که عصاره اتیل استاتیجلبک Entromorpha clatherata بر روی رده های سرطانی Hela ، دارای سمیت سلولی دراکثر غلظت ها می باشد و بالاترین اثرات مهار آن ، در غلظتهای ۰/۱۳۵ و۱۰ میلی گرم بر لیتر می باشد . درصد مهارکنندگی برابر۲۸/۹۸ بیشترین درصد مهار کنندگی رشد در غلظت ۱ میکروگرم می باشد ،که دارای اثرات کشندگی در حد ۲۸/۹۸درصد می باشد با توجه به این که عصاره ی جلبک Entromorpha clatherata ، دارای خاصیت سمیت سلولی در رده ی سلولهای سرطانی سرویکس Hela می باشد ، با انجام مطالعات بیشتر بر روی مدل های حیوانی و پس از آن مطالعات کارآزمایی بالینی می تواند به عنوان یک ماده در درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرد .