سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی حسام زاده – دانشجوی دکتری پرستاری،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
کیان نوروزی –
محمدرضا شیخی –
زهرا فتوکیان –

چکیده:

وبلاگهای پرستاری ارتباط جدیدی را بین افراد این حرفه و جامعه فراهم نموده اند هدف ازانجام انی تحقیق بررسی محتوای وبلاگ های نوشته شده توسط پرستاران درایران می باشداز موتور جستجوی وبلاگ گوگل برای یافتن وبلاگهای پرستاری استفاده شد و سپس از طریق نمونه گیری گلوله برفی نمونه گیری گسترش یافت چک لیست سنجش وبلاگ های حرف بهداشتی از نظر روایی و پایایی به تایید رسیده بود و دارای ۵ بخش ارایه هویت نویسنده ارایه شرح حال بیماران اظهار نظر درمورد سیستم مراقبت بهداشتی تایید محصولها یا کالاها وذکر منبع درارایه مطالب علمی می باشد ۹۲ وبلاگ شناسایی شدند که دربخش ارایه هویت نویسنده تنها به ترتیب در ۲۹ وبلاگ ۳۱ درصد نام و نام خانوادگی نویسنده وبلاگ ذکر شده بود. وبلاگ ها فضای خوبی را برای پرستاران جهت ارایه اطلاعات تجربیات و عقایدشان به دیگران فراهم می آورد لذا لازم است پرستاران نسبت به استفاده صحیح از آن احساس مسئولیت بیشتری نمایند.